Cách mạng mua sắm Lazada 2016 – Niềm vui cho mọi nhà

cách mạng mua sắm của lazada

Trên thế giới việc mua sắm online là cách mua hàng đã phổ biến từ khá lâu. Tuy nhiên, đối với Việt Nam thì cách thức mua hàng này chưa được nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là các tỉnh, thành phố xa trung tâm. Để thúc đẩy việc mua hàng online – xu hướng phát triển tất yếu của thời đại, chương trình Cách mạng mua sắm của Lazada là một trong những đòn bẩy mạnh mẽ để kích thích việc mua hàng online, … [Read more...]